Pomoc dla Fary

Wspomóż Poznańską Farę!!!

Dziękujemy wszystkim, którzy wypełniając PIT pamiętali
o najpiękniejszym barokowym poznańskim kościele.

Jeżeli nadal chciałbyś wspierać Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary i renowację świątyni, możesz podarować swój 1 % podatku na ten cel.

Jest to wyjatkowo proste. Wystarczy tylko wpisać w odpowiednie rubryki formularzy podatkowych (PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 28) następujace dane:

  • NAZWA OPP: Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary
  • numer KRS 0000068091
  • oraz obliczoną kwotę 1 % podatku.

I tyle! Resztą zajmie się Urząd Skarbowy.

Nie przewidujemy wielkich i kosztownych kampanii medialnych, aby pozyskać podatników. Piękno Fary mówi samo za siebie, a my liczymy, że informacją tą podzielisz się ze swoją Rodziną, Przyjaciółmi, Kolegami. Pieniądze z 1% przeznaczone będą na spłatę kredytu zaciągniętego na remont Fary.

Wszystkim, którzy zdecydują się przekazać swój jeden procent na Farę Poznańską składamy serdeczne podziękowania!

Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary
61-779 Poznań, ul. Klasztorna 11
konto TPPF: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Poznaniu
55 1090 2255 0000 0005 8000 2274

 

REMONT FARY

Projekt renowacji wnętrza Fary objął swym zakresem odnowienie: prezbiterium, pseudokopuły, nawy głównej, nawy wschodniej i zachodniej, empory muzycznej i przedsionka wschodniego.

Oprócz wnętrza kościoła, gruntownej renowacji poddane zostało zabytkowe pomieszczenie zakrystii oraz sali na emporze wschodniej tzw. kapitularza.

Konserwacji poddano także drewniane wyposażenie kościoła (ławki, konfesjonały, balaski, ambonę itp.) oraz szaty z pochówków szlacheckich i sarkofagów wydobyte w 1998 r. w podziemiach farnych.

Wkład własny Parafii wyniósł ok. 1,5 mln zł.