Nasze koło

Nasz Patron

Marceli Motty (1818-1898), filolog klasyczny, nauczyciel, felietonista, pamiętnikarz; syn przybyłego z Paryża do Wielkopolski w 1806 roku Francuza Jana Baptysty, urodził się w Poznaniu. Przez pewien czas mieszkał przy Placu Kolegiackim 5. W latach 1826-1836 uczęszczał do Gimnazjum Marii Magdaleny. Studiował na uniwersytecie w Berlinie i przebywał na rocznym stypendium w Paryżu. Pracował jako nauczyciel w słynnym poznańskim Gimnazjum Marii Magdaleny, Szkole Realnej oraz żeńskiej szkole Tekli Herwigowej.Zdobył opinię bardzo dobrego nauczyciela i wychowawcy, cieszył się powszechnym uznaniem. Zajmował się także publicystyką. Rozwijał działalność społeczną w Towarzystwie Pomocy Naukowej, Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk oraz Kole Towarzyskim. Pracował naukowo, głównie w dziedzinie filologii klasycznej. Pozostawił tłumaczenia dzieł poetów starożytnych (Horacego, Wergiliusza, Arystofanesa). Najwięcej jednak rozgłosu i sławy przyniosły mu dwa zbiory felietonów na łamach Dziennika Poznańskiego: „Listy Wojtusia z Zawad” oraz „Przechadzki po mieście”, które stały się uwieńczeniem jego twórczości. Zachwycające pięknem języka, bogactwem informacji o Poznaniu i jego mieszkańcach w XIX wieku – dzieło pamiętnikarskie przyniosło autorowi wdzięczną pamięć potomnych i miano Piewcy Dziewiętnastowiecznego Poznania. Jako znakomite i niepowtarzalne źródło historyczne, zapewniło Mottemu trwałe miejsce w panteonie wybitnych Wielkopolan. Marceli Motty pochowany został na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

1906 (29 września) – pierwszy zjazd rodziny Mottych w Poznaniu z okazji 100-lecia przybycia Jana Baptysty Mottego do Wielkopolski,

1920 (5 stycznia) – nadano ulicy (dawnej Gutenbergstrasse) na Łazarzu imię Marcelego Mottego,

1938 (5 czerwca) – Aniela Koehlerówna opublikowala na łamach „Kuriera Poznańskiego” wspomnienie o Marcelim Mottym z okazji 120 rocznicy urodzin,

1975 (listopad – grudzień) Romantycy i Pozytywiści – wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu – obok innych wybitnych Wielkopolan przypomniano postać Marcelego Mottego,

1981 (14 listopada) – Marceli Motty stał się Patronem Koła Przewodników PTTK w Poznaniu w 30-lecie istnienia,

1986 (27-28 września) – drugi zjazd rodziny Mottych w Poznaniu,

1988 (17 grudnia) – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Patrona Koła Przewodników na ścianie ówczesnej siedziby przy ul. Kramarskiej 7.

Skład Zarządu XXXVI Kadencji 2017-2021

Zarząd Koła

 • Stefan Żurek – prezes Zarządu Koła
 • Stanisław Chwaliński – wiceprezes ds. szkoleniowych
 • Jerzy Laszewicz – wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Krzysztof Wawrzyniak – wiceprezes ds. administracyjnych
 • Aleksandra Juchacz – sekretarz
 • Elżbieta Tobolska – skarbnik
 • Hanna Batycka – koordynator zespołu ds. osób niepełnosprawnych
 • Aleksandra Dalke – koordynator ds. statutowo-programowych
 • Jan Gaspars – członek zespołu ds. szkoleń dla przewodników
 • Jakub Grabski – koordynator ds. technicznych
 • Magdalena Lipińska – koordynator zespołu ds. spotkań i szkoleń „wtorkowych”

Komisja rewizyjna

 • Anna Nowicka – przewodnicząca
 • Aleksandra Ćwiertnia – członek
 • Lucyna Lewińska – członek

Z kalendarium

1885 – Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”: organizacja wycieczek dla swoich członków.

1910 – Towarzystwo Ludoznawcze w Poznaniu – działacz i przewodnik Stefan Cybichowski.

1911 – Towarzystwo Wycieczkowe – przewodnicy: Franciszek Czaplicki, dr Marian Paluszkiewicz.

1913, 17 czerwca – Powołanie Towarzystwa Krajoznawczego w Poznaniu: Bernard Chrzanowski – prezes, Cyryl Ratajski – wiceprezes, przewodnicy: Kazimierz Ruciński, Kazimierz Ulatowski i inni.

1914, 30 kwietnia – Utworzenie Sekcji Miłośników Miasta Poznania w ramach Towarzystwa Krajoznawczego. Członkowie sekcji stanowili grupę profesjonalnych przewodników, oraz autorów publikacji przewodnickich: m.in.: Józef Kostrzewski, Stanisław Karwowski, Franciszek Ruciński, Maria Wicherkiewiczowa.

1920, 22 stycznia – Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Przewodnictwem zajmują się m.in. Stanisław Pawłowski i Tadeusz Smoluchowski.

1929 – Powołanie Wielkopolskiego Związku dla Popierania Turystyki dla obsługi Powszechnej Wystawy Krajowej. Licencję zawodowego przewodnika otrzymuje absolwent kursu przewodnickiego – Franciszek Jaśkowiak. W kursie uczestniczyło 120 osób.

1945, 20 listopada – Reaktywowanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Prezes zarządu – Franciszek Jaśkowiak.

1951, 18 marca – Połączenie na terenie Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim. Utworzenie Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

1951, 18 czerwca – Restytuowanie Oddziału Poznańskiego. Prezes – Franciszek Jaśkowiak.

1951, 18 sierpnia – Powołanie Koła Przewodników przy Oddziale Poznańskim PTTK.

1981 – Przyjęcie przez członków Koła Przewodników PTTK patrona – Marcelego Mottego.

1988 – Ufundowanie tablicy pamiątkowej z brązu patronowi przez poznańskie środowisko przewodnickie PTTK.

1994 – Koło Przewodników członkiem Wielkopolskiej Izby Turystycznej.

2001 – 50-cio lecie działalności Koła Przewodników miejskich i terenowych przy Oddziale Poznańskim PTTK.

2003 – Przystąpienie wraz z Oddziałem Poznańskim PTTK do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

2004 – 90 lat przewodnictwa turystycznego w Poznaniu.