Jak zostać przewodnikiem?

Uchwała nr 55/XVIII/2014

Zarząd Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r.

w sprawie

Regulaminu szkolenia i Egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych, miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.

Uznając doniosła rolę przewodnictwa turystycznego dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa na podstawie art. 8 ust. 10, art 9 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 13 Statutu PTTK, Zarząd Główny PTTK postanawia:

§1

Zatwierdzić Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych, miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Nadzór na wdrożeniem i realizacją uchwały powierza się kol. Stanisławowi Sikorze – wiceprezesowi ZG PTTK

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r.

Zostań przewodnikiem!

– z uprawnieniami na Poznań,
Wielkopolskę lub Szlak Piastowski.

Kurs przewodnicki

Zainteresowanych rozpoczęciem szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych po Poznaniu i najbliższej okolicy zapraszamy we wrześniu na spotkanie informacyjne do siedziby Koła Przewodników PTTK przy Placu Kolegiackim 16 /wejście od ul. Za Bramką/.

Bieżące informacje można uzyskać: w siedzibie Koła Przewodników osobiście lub pod Tel.61 853 03 97 albo e-mail: mottur@op.pl

Szkolenie dla kandydatów na przewodników turystycznych miejskich po Poznaniu rozpocznie się w połowie września i zakończy się w połowie kwietnia. Zajęcia teoretyczne odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 17:00 – 20:15 w siedzibie Koła Przewodników, a zajęcia praktyczne w soboty objęte szczegółowym harmonogramem zajęć. Szkolenie kończy się otrzymaniem zaświadczenia na podstawie którego można przystąpić do egzaminu państwowego w Urzędzie Marszałkowskim. Po zdaniu egzaminu i otrzymaniu legitymacji i licencji przewodnickiej można legalnie oprowadzać turystów po Poznaniu i regionie!
UWAGA!
Warunki szkolenia kandydatów na przewodników turystycznych miejskich po Poznaniu mogą ulec zmianie po ukazaniu się nowego Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki – o czym poinformujemy Państwa.

 

UWAGA!
INFORMACJE O NOWYM KURSIE – tutaj