Wynajem przewodnika po Poznaniu

Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu jest towarzystwem funkcjonującym w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy Oddziale Poznańskim, od chwili założenia w 1951 roku. Koło zrzesza przewodników turystycznych z uprawnieniami miejskimi i terenowymi.

Oferujemy: szeroki wachlarz usług przewodnickich.
Dysponujemy fachową kadrą wykwalifikowanych przewodników turystycznych z uprawnieniami państwowymi,
oraz instruktorów przewodnictwa.
Proponujemy bogaty i atrakcyjny program zwiedzania Poznania i Wielkopolski. Udostępniamy pełen zakres informacji.
Gwarantujemy wysoką jakość obsługi przewodnickiej w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, czeskim, rumuńskim, rosyjskim i szwedzkim.
Opracowujemy, oprócz tradycyjnie proponowanych tras, nowe programy turystyczne, zgodnie z życzeniem biur turystycznych, szkół, instytucji i towarzystw.

Chętnie pomożemy w znalezieniu pilota na trasy często obsługiwane przez nas, Poznaniaków : Ziemię Lubuską, do Berlina, Drezna, Poczdamu czy w inne regiony polsko-niemieckiego pogranicza.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, organizator turystyki (biuro podróży, szkoła, parafia, firma itp) jest obowiązany, w obsłudze grupy turystów, do zapewnienia udziału przewodnika miejskiego w dziesięciu miastach Polski, w tym po Poznaniu.
Biuro podróży lub instytucja (szkoła, parafia itp.) organizująca zwiedzanie Poznania naraża się na mandat do 500 złotych oraz sprawę karną. To samo dotyczy osoby oprowadzającej po Poznaniu bez uprawnień ( pilota, opiekuna, nauczyciela)

Kontrole osób wykonujących zadania przewodników miejskich i pilotów wycieczek – pismo z dnia 19.05.2009

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Sportu i Turystyki skierował na ręce Prezesa Zarządu Koła Przewodników PTTK
im. Marcelego Mottego – p. Stefana Żurka pismo nr DS.2-4244-4/09 z dnia 19 maja 2009 r. następującej treści:

W związku z rozpoczętymi kontrolami osób wykonujących zadania przewodnika miejskiego lub pilota wycieczek
na terenie miasta Poznania oraz na obszarach województwa wielkopolskiego, informuję:

Zgodnie z art. 29.3. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268; ze zm.)
kontroli osób wykonujących zadania przewodnika miejskiego lub zadania pilota wycieczek
dokonują wyłącznie osoby imiennie upoważnione przez marszałków województw.

Pan Marszałek Województwa Wielkopolskiego upoważnił pracowników Urzędu Marszałkowskiego
– Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Wielkopolskiego do przeprowadzania tego rodzaju kontroli.
Upoważnione osoby powinny posiadać podczas wykonywania swoich obowiązków (do wglądu) pisemne upoważnienie i legitymację służbową.

Informuję również, że w powyższej sprawie zostało zawarte porozumienie z Prezydentem Miasta Poznania o przeprowadzaniu
w/w kontroli w asyście fukcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Podpisał: Dyrektor Departamentu – Tomasz Wiktor

Usługi przewodnickie można zamawiać poprzez Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego.